Sposób przygotowania materiałów do druku

Niniejsza specyfikacja została przygotowana w celu przekazania naszym klientom wymagań technicznych dotyczących przygotowania materiałów do druku. Stosowanie się do poniższej instrukcji pozwoli zaspokoić oczekiwania odnoście obsługi oraz jakości wykonanego produktu, a jednocześnie pozwoli na spełnienie standardów produkcji.

Druk plakatów papierowych lub foliowych na cienkim PCV

  • PDF – spady po 1 cm, linie cięcia, separacja kolorystyczna CMYK, teksty zakrzywione, 150 dpi.
  • TIF – spady po 1 cm, spłaszczony, separacja kolorystyczna CMYK, 150 dpi.

Druk naklejek i woblerów

  • PDF wielostronicowy – 1-sza strona grafika, 2-ga strona wykrojnik, spady wychodzące poza wykrojnik po 3 mm, linie cięcia, separacja kolorystyczna CMYK, teksty zakrzywione, 300 dpi, grafika jak i wykrojnik umieszczone centralnie na stronie. Dodatkowo podgląd z naniesionym wykrojnikiem na grafikę w JPG. Wszystkie teksty i ważne informację muszą być oddalone od linii cięcia o minimum 3 mm. Rozmiar pliku netto powinien być taki sam, jak rozmiar wykrojnika.

Druk cyfrowy

  • PDF ze spadami 3 mm, liniami cięcia, tekstami zamienionymi na krzywe. UWAGA: minimalny stopień pisma drukowanego dla tego typu druku to 6 pkt.

Pliki otwarte do edycji

  • *.Ai na warstwach z osadzonymi obrazami, fonty dostarczone w osobnym pliku.
  • *.Tif na warstwach, fonty dostarczone w osobnym pliku. DPI zależne od wielkości: (do A3 – 300 dpi. Do B1 – 150 dpi, powyżej B1 – 100 dpi)

Pliki do druku listew z bigami

  • PDF – spady po 1 cm, linie cięcia, separacja kolorystyczna CMYK, teksty zakrzywione, 300 dpi. Na spadzie zaznaczone miejsce bigu przerywaną linią.

Uwagi

Po konsultacji z pracownikiem Kompanii Reklamowej istnieje możliwość dostarczenia materiałów w innej postaci. Nie przyjmujemy plików w formatach biurowych typu: Word, Power point i inne; jednakże przy naszym udziale w przygotowaniu projektu takie pliki są akceptowalne, jako baza do jego opracowania.

W nazwach plików powinna zawierać się informacja o wielkości prac netto w mm lub cm.

W przypadku niedostarczenia przez klienta próbnego wydruku (proof) Kompania Reklamowa wyklucza rozpatrzenie reklamacji odnoszącej się do kolorystyki.
Wszystkie nietypowe prace powinny być konsultowane przed produkcją.
Kompania Reklamowa każdorazowo weryfikuje poprawność przekazanych przez klienta materiałów, jednak nie gwarantuje, iż wszystkie błędy i niezgodności w stosunku do powyższej specyfikacji zostaną wykryte.

Nie odpowiadamy za błędy merytoryczne.

Dodatkowe operacje mające na celu dostosowanie plików do zgodności ze specyfikacją i wszystkie zmiany na życzenie klienta traktowane są jako dodatkowa usługa.